Klachten

Het onderzoeksplatform FOCWA.tevreden.nl richt zich op het meten van tevredenheid. Heeft u een klacht meldt deze dan direct aan FOCWA zodat er naar een oplossing gezocht kan worden.

Klachtenregeling FOCWA

Indien u een klacht heeft over de uitgevoerde werkzaamheden dient u dit altijd eerst kenbaar te maken bij de betreffende schadehersteller. Komt u met de schadehersteller niet tot het juiste resultaat, dan kunt u uw klacht laten behandelen door de FOCWA-NIVRE Geschillencommissie. De FOCWA-NIVRE Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die bemiddelt in geschillen tussen een particulier en een FOCWA-lid.